HOME
COLOFON
LINKS

NIEUW OP DE SITE:
ARCHIEF & INFO

Mennonieten - doopsgezinden zijn overal
De doopsgezinde historie heeft zijn wortels in de doperse beweging die in Nederland en Noord-Duitsland is ingezet door Menno Simons. Net als hij aanvaarden 'wederdopers' of 'mennonieten' de doop alleen op grond van een persoonlijke belijdenis, die men pas kan schrijven vanaf het achttiende levensjaar. Bovendien zijn doopsgezinden tegen elke vorm van geweld en hebben zich van oudsher veel dienstweigeraars onder hen bevonden.

Diaspora
Die ruimdenkendheid over de doop en aversie tegen geweld zijn de belangrijkste oorzaken geweest van de verspreiding van de doopsgezinden over de wereld. De zestiende eeuw was een tijd waarin andersdenkenden al snel vogelvrij waren en doopsgezinden doelwit werden van martelingen en vervolgingen. De belofte van godsdienstvrijheid en vrijstelling van militaire dienst maakte het daardoor voor velen aantrekkelijk om zich in toenmalige 'ontwikkelingslanden' als Pruisen en wat nu de Oekraïne is te vestigen.

Deze landen verloren hun leefbaarheid voor de wederdopers echter weer door de Russische Revolutie en de Tweede Wereldoorlog. Er was maar één manier om te ontkomen aan meevechten onder dwang:


opnieuw emigreren. Zo kwamen veel doopsgezinden in Noord- en Zuid- Amerika terecht, waar al meer broeders en zusters woonden. Dat waren degenen die voor de vervolgingen in Zwitserland en Zuid-Duitsland waren gevlucht.

1,5 miljoen doopsgezinden

Overigens was het niet alleen de diaspora die de verspreiding van het mennonisme over de wereld heeft veroorzaakt. Zo wonen er ook in Azië en Afrika relatief veel doopsgezinden. Daar gaat het vaak om mensen die op een gegeven moment in aanraking kwamen met doopsgezinden en vervolgens voor het mennonisme hebben gekozen. In totaal zijn er zo'n 1,5 miljoen doopsgezinde mensen verspreid over de hele wereld.

Gelijkwaardigheid

Natuurlijk zijn er verschillen tussen al die gemeenten die de doopsgezinden hebben gevormd - vooral in mate van vrijzinnigheid. Maar doopsgezinden hebben nog steeds belangrijke waarden gemeenschappelijk. Vredelievendheid en vrijheid in de keuze van het geloof zijn al genoemd. Ook integriteit en gelijkheid - ieder lid in een gemeente is gelijkwaardig - is voor doopsgezinden een groot goed.

<<terug