HOME
COLOFON
LINKS

NIEUW OP DE SITE:
ARCHIEF & INFO

Colofon

Samenstelling van het bestuur van de
Stichting Internationaal Menno Simons Centrum (IMSC).

E.R. (Eep) Visser (voorzitter), Drachten;
C. (Kees) Knijnenberg, secretaris, Alkmaar
S. (Siem) Hornyák (penningmeester), Drachten.

Het bestuur wordt bijgestaan door een internationaal team van
adviseurs uit Nederland, de Verenigde Staten en Canada.

Werkgroepleden
A.M. (Antoinette) Hazevoet, Schoorl 
L.M. (Lynn) Kaplanian-Buller, Landsmeer;
S. (Sybout) van der Meer, Haarlem;
P. (Pieter) Post, Amsterdam 

Het comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:
Anne S. de Jong (initiatiefnemer), Frans Hazewinkel, Annemarie Jorritsma, Ed Nijpels, Theunis Piersma, Doekle Terpstra en Gerrit Ybema.

Contact:
mail naar: info@mennosimonscentrum.nl
(kopieer en plak)
of klik hier

<<terug